Applikationer

Udvidet information om forskning og applikation af musikken
INDEX

1. Musica Humana Projektet
2. Musik i Sundhedsvæsenet – ”musik som medicin”
3. Musikterapi og Musikmedicin
4. Musik i Intensiv pleje og terapi
5. Opvågningspatienter
6. Hjertepatienter
7. Klinisk Fysiologisk
8. Smertebehandling
9. Psykiatriske patienter
10. Børn og musik
11. Musik i ældreplejen
12. Musik til traumatiserede flygtninge
13. Militæret
14. Musik i venteværelser
15. Erhverv og stress
16. APPLIKATIONER tilknyttet MusiCureIntroduktion
Forskning og videnskabelige studier indenfor området ”musik som medicin” er i dag internationalt udbredt og omfattende, med talrige undersøgelser indenfor anvendelse af både musikterapi og musikmedicin. Artikler om emnet er gennem flere årtier blevet publiceret i en lang række medicinske fagtidsskrifter, og blandt disse internationalt publicerede artikler, skrevet af forskere fra flere lande, findes også beskrivelse af studier med anvendelse af den specielt komponerede musik ”MusiCure” af komponist Niels Eje – se en komplet liste over Artikler som omhandler forskning med anvendelse af MusiCure under "Publicerede artikler" i menuen FORSKNING på dette website.

MusiCure programmet udspringer oprindeligt af det tværfaglige projekt ”Musica Humana” (1998-2006) og har lige siden været anvendt indenfor forskning og daglig praksis til mange forskellige patientgrupper og sygehus afdelinger verden over. I det følgende findes yderligere oplysninger om gennemførte forskningsprojekter og applikation af musikken, samt en præsentation af det oprindelige Musica Humana projekt.

1. Musica Humana Projektet
Idéoplægget til det originale koncept med udvikling af specielt komponeret musik til behandling af sygehuspatienter blev grundlagt af Overlæge, professor dr.med. Lars Heslet og musikerne Niels Eje og Inge Mulvad Eje i løbet af 1990erne, og i 1998 bevilgede Egmont Fonden økonomisk støtte til igangsættelse af projektet ”Musikprogram til intensiv- og opvågningspatienter” (senere omdøbt til ”Musica Humana”).
Først og fremmest var det ideen om et tværfagligt samarbejde mellem kunst og medicinsk forskning som danner grundlaget for Musica Humana gruppens arbejde og som også adskiller denne projektgruppes virke fra andre forskningsprojekter på verdensplan.
Egmont Fonden’s bevillinger (1998-2003) omfattende primært støtte til studieudgifter m.v. ved produktion af et specielt komponeret originalt musikprogram, med det specifikke formål at forbedre lydmiljøet på bl.a. intensiv og opvågningsafdelinger på en række sygehuse i Danmark. Denne specielt komponerede musik skulle skabes fra grunden til formålet, og indspilles af professionelle klassisk uddannede musikere – et musikprogram som ifølge projektoplægget skulle implementeres på sygehuse og samtidigt dokumenteres med videnskabelige metoder af en forskergruppe (læger, sygeplejersker, musikterapeuter m.v.) tilknyttet projektet. I løbet af denne periode blev flere patientgrupper og repræsentanter fra danske sygehuse involveret i projektet og i 2000 blev projektgruppen officielt døbt "Musica Humana", hvorefter der i årene frem til 2006 jævnligt blev afholdt en række gruppemøder under ledelse af daværende ledende overlæge Per Thorgaard, Aalborg sygehus.
I 2003 blev en omfattende rapport udarbejdet til Egmont Fonden - en rapport som viste positive resultater indenfor behandling af hospitalspatienter med denne specielt udviklede musik. Musikken blev også på dette tidspunkt (fem år efter projektets start) gjort tilgængelig for alle via komponistens eget pladeselskab og sælges nu eksklusivt på apotekerne som CD serien ”MusiCure – musik som medicin”.
Siden igangsættelsen af projektet har repræsentanter for Musica Humana udført et omfattende udadvendt arbejde med offentliggørelse og publikation af forskningsresultater og musik, bl.a. gennem artikler i faglige tidsskrifter og dagspressen, TV og radio optræden, og præsentationer ved konferencer, kongresser og symposier verden over.

Yderligere om Musica Humana - lyt til radio-dokumentar og se Wikipedia artikel:
Radio-dokumentar om Musica Humana fra Radio Netherlands International, af producer Anne Blair Gould:

Wikipedia om Musica Humana

2. Musik i Sundhedsvæsenet – ”musik som medicin”
Interessen for anvendelse af musik i forbindelse med behandling er stigende på verdensplan og en lang række forskere, indenfor flere fagdiscipliner, har gennemført mange undersøgelser og forskningsprojekter indenfor dette område.
Historisk set er det er velkendt at lyd og musik altid har spillet en rolle i forbindelse med behandling og helbredelse, samt for menneskets motivation til at modstå sygdom. Der er mange vidnesbyrd om, at selv i meget primitive kulturer har musikken spillet en central rolle, bl.a. i medicinmandens virke, men også i antikken og middelalderen er musik uløseligt forbundet med helbredelse og behandling. I vor tid er denne viden nu ved at blive ’genopdaget’ for alvor, takket være omfattende forskning indenfor dette område.
Flere tusinde publicerede artikler i medicinske fagtidsskrifter beskriver forskningsprojekter med musik, og langt de fleste artikler beskriver den omfattende evidens der nu findes for musiks positive effekt i en lang række behandlingssituationer, bl.a. indenfor musikterapien og omkring anvendelsen af musik-medicin på sygehuse. I langt størstedelen af de gennemførte og beskrevne forskningsprojekter anvendes allerede eksisterende musik (klassisk og andet), som enten er udvalgt og forudbestemt af forskere og projektansvarlige, eller bestemt efter patientens eget valg.

Den specielt komponerede musik ’MusiCure’, som udspringer af det oprindelige Musica Humana projekt, er skabt på baggrund af dyb interesse for området og ud fra ideen om at musikken skal kunne virke ’neutral’ og ’universel’ i relation til eksisterende musikgenrer og stilarter. MusiCure er således tænkt som et tilbud til både professionelle og private brugere, og henvender sig til alle, uanset lytterens (patientens) normale musik-lyttevaner og præferencer indenfor musik, med den overordnede hensigt at den skal kunne virke ’neutralt’ og ’universelt’ beroligende, samt mentalt motiverende på samme tid.

Musik og forskning på hospitaler i Norden
Mange steder i verden er det blevet almindelig praksis at anvende musik som supplerende middel i behandling, og samtidigt forske i effekten af musik i forbindelse med en række forskellige behandlingssituationer. I Norden har Örebro Universitetssygehus, med Professor Ulrica Nilsson i front, været banebrydende i både anvendelse af musik og forskning indenfor dette område. Gennem mange år har man i Örebro kunne påvise meget positive forskningsresultater og succes med den daglige anvendelse af musik, som bl.a. også har resulteret i en intern radiokanal som dagligt spiller klassisk og moderne afslapningsmusik for patienterne.
I det øvrige Sverige, samt i Norge og Danmark har en lang række sygehuse indført behandling med musik som standard. Det gælder bl.a. Universitetssygehusene i Skäne (Malmö, Lund og Ystad) og Karolinska i Sverige, Ullevål i Norge, Aalborg, Odense og Århus i Danmark, samt Rigshospitalet og Herlev hospital i København.
Selvstændige projekter med specielt designet og anden musik har fundet sted indenfor psykiatrien og i rammerne af forskellige institutioner, herunder forskning i musikkens virkning på angste psykiatriske patienter på Horsens sygehus’ psykiatriske afdeling, børn med autisme i Aalborg og traumatiserede flygtninge i Århus og København.

I artiklen ”Vårdende musik” gennemgår Ulrica Nilsson en lang række generelle aspekter omkring anvendelsen af musik i forskellige behandlings og forskningssituationer, og videregiver råd og erfaringer fra hendes arbejde på Örebro Universitetssygehus

Se eksempler på abstracts fra Ulrica Nilssons forskning her:
Soothing music can increase oxytocin levels during bed rest after open-heart surgery: a randomized control trial Author: Ulrica Nilsson, Professor, RNA and PhD at the Centre for Health Care Sciences at Örebro University Sweden. Published in Journal of Clinical Nursing August 2009
Se også Poster om oxytocin studiet

The effect of music intervention in stress response to cardiac surgery in a randomized clinical trial. Author: Ulrica Nilsson, Professor, RNA and PhD at the Centre for Health Care Sciences at Örebro University Sweden. Published in ’Heart & Lung – The journal of Acute and Critical Care’, 2008

Links til Ulrica Nilssons websites: Ulrica Nilsson (svensk) og Ulrica Nilsson (English)

3. Musikterapi og Musikmedicin
I det professionelle behandlermiljø skelner man ofte mellem begreberne ’musikterapi’ og ’musikmedicin’, selvom der i mange tilfælde konkret kan være tale om de samme musikstykker og begreberne ofte ’overlapper’ hinanden. Forskellen er, at musikterapeuten i et behandlings- og terapiforløb har en meget aktiv rolle i forbindelse med de forskellige former for musikterapi der findes, i modsætning til begrebet ’musikmedicin’, hvor det i princippet er musikken alene som skal virke lindrende og terapeutisk.

Læs mere om emnet her:
Musikterapi og Musikmedicin - Hvad er forskellen? af Ilse Kjær (kilde: Sct. Maria Hospice Center, I. Kjær)

Se også artikel: Musik og Psykologi = Musikpsykologi? Af Lars Ole Bonde

4. Musik i Intensiv pleje og terapi
– kommentar af Klinikchef Professor Dr.Med. Lars Heslet:

”Der bliver i dag foretaget mange forbedringer og moderniseringer på sygehuse, men en så vigtig faktor som det daglige lydmiljø (og miljø i det hele taget) har hidtil været et alt for overset og negligeret område i de sygehusomgivelser som har et meget stort behov for at give patienter en optimistisk og livsbekræftende motivation for at blive raske igen. Hos meget syge patienter fornemmer man ofte, at de forsøger at trække sig ud af deres krop og deres pårørende taler ofte om, at det virker som om de mister livsviljen, uden at det er noget patienterne kan tale om, da de netop ofte er uden sprog. Som et supplement til den medicinske behandling vi som læger kan tilbyde er det således vigtigt, at vi også kan fremkalde positive og livsbekræftende følelser hos patienterne - gode oplevelser som giver dem en fornemmelse af, at de er levende og fastholder dem i kroppen, og som giver både krop og sjæl styrke til at restituere. Vi har for længst accepteret og anerkendt den vitale forbindelse mellem hjernen og kroppen i den moderne lægevidenskab, specielt med fokus på patienternes følelser - og netop musikken er her central fordi den fastholder det fysiske element.
Et livsbekræftende og optimistisk lydmiljø er derfor en af de vitale faktorer, der kan ændres. Ved at skabe en positiv billede/drømmeagtig oplevelse for patienterne, gennem et specialdesignet lydmiljø, kan omgivelserne på en hospitalsafdeling pludselig føles helt anderledes og langt mindre angstfuld for patienterne.” Professor overlæge Lars Heslet, Klinikchef for ICU 4131,

Læs hele artiklen: ’Medicin og musik’ 
af Professor Lars Heslet 


5. Opvågningspatienter
En række undersøgelser med specielt komponeret musiks effekt på opvågningspatienter (opvågning efter narkose) er siden 1999 blevet gennemført på flere sygehuse i Danmark, Sverige og Norge. Sammenfattende viser resultaterne fra studierne, at en meget høj procentdel af denne gruppe har stor gavn og fordel af supplerende behandling med musik, som bl.a. hjalp patienterne gennem forløbet med mindre stress, angst og generelt ubehag i forbindelse med opvågningen. Foruden patienternes fysiske og psykiske/emotionelle reaktioner i forbindelse med musik-behandlingen, indgår også undersøgelse af alle praktiske aspekter såsom lydkilde(r), varighed af musiklytning, volumen og andre omstændigheder som vedrører det miljø der findes på opvågningsafdelingerne.

Artikler:
Musik til patienter i intensiv– og opvågningsafsnit på Odense Universitetshospital, Af Vibeke Hansen, Sygeplejerske Afdeling VITA, Odense Universitetshospital og Anni Nørregaard, Klinisk sygeplejelærer, Anæstesiologisk intensiv afdeling V, Odense Universitetshospital. Publiceret af Musica Humana, 2001

Patients’ perception of music versus ordinary sound in a post anaesthesia care unit: a randomised crossover trial. Authors: Ann-Charlotte Fredriksson, Leif Hellström, Ulrica Nilsson. Malmoe University Hospital, Sweden. Published in Intensive and Critical Care Nursing 2009

Designed sound and music environment in post anesthesia care units – a multicentre study of patients and staff. Authors: Thorgaard P, Ertmann E, Hansen V, Noerregaard A, Hansen V, Spanggaard L. Published in Intensive and Critical Care Nursing 2004.

Kan musikk øke pasientenes mentale velvære peroperativt? Av Marianne Jungersen, Operasjonssykepleier Dagkirurgisk avdeling R, Ullevål Universitetssykehus, Norge. Publisert i det norske operasjonssykepleierblad "Overblikk" (tekst på norsk)

Andre artikler:
Artikel i Kristeligt Dagblad ”Det musikalske Hospital
Artikel i Fyns Stiftstidense ’Musik som medicin

6. Hjertepatienter - Forskning i postoperativ musikintervention til hjerteopererede
På Örebro Universitetssygehus har man gennemført flere forskningsprojekter med hjertepatienter som behandles postoperativt med specielt designet musik. I hviletiden efter alvorlige operative indgreb som hjerteklap- og bypass operationer har projektleder Ulrica Nilsson (Med.Dr., PhD, Professor og anæstesi specialist ved Universitetssygehuset i Örebro) designet studier hvor patienterne i en række randomiserede kontrollerede forsøg blev inddelt i ’musikgrupper’ og ’ikke-musik grupper’, og gennem målinger fra blodprøver og spørgsmål omkring emotionelle reaktioner (stress, angst m.v.) blev undersøgt for både fysiske og psykiske påvirkninger af musikken. Mange spændende resultater blev opnået og artikler er nu blevet publiceret i internationale fagtidsskrifter, bl.a. ’Journal of Clinical Nursing’ og ’Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care’. Opmærksomheden retter sig især imod de resultater Ulrica Nilsson kan påvise omkring kroppens produktion af hormonerne ’Kortisol’ og ’Oxytocin’ i forbindelse med de to gruppers oplevelse af hviletiden efter operationerne. Kortisol betegnes normalt som kroppens ’stress-hormon’ og i hjertepatient studiet kunne det dokumenteres, at kortisolniveauet faldt signifikant hos den gruppe som lyttede til musik i 30 minutter af hviletidsperioden, og at oxytocinniveauet tilsvarende var stigende i musikgruppen.

Publicerede artikler af Ulrica Nilsson om postoperativ musikintervention til hjerteopererede:
Soothing music can increase oxytocin levels during bed rest after open-heart surgery: a randomized control trial Author: Ulrica Nilsson, Professor, RNA and PhD at the Centre for Health Care Sciences at Örebro University Sweden. Published in Journal of Clinical Nursing August 2009
Se også: Poster om oxytocin studiet

The effect of music intervention in stress response to cardiac surgery in a randomized clinical trial. Author: Ulrica Nilsson, Professor, RNA and PhD at the Centre for Health Care Sciences at Örebro University Sweden. Published in ’Heart & Lung – The journal of Acute and Critical Care, 2008
Hjerteundersøgelser og angst
På Northwest Hospital og Medical Centre i Seattle, WA, USA, blev en prospektiv randomiseret undersøgelse gennemført i 2004. Hovedformålet var at måle de gavnlige og positive virkninger af musikintervention på angst og velbefindende i forbindelse med hjerte-kateter procedurer på kardiologisk laboratorium, samt at sammenligne resultater af forskellige metoder til musik administration (højtalere/audiopuder). De deltagende patienter var opdelt i tre grupper: Gruppe 1, kontrol (ikke musik), gruppe 2, musikmiljø med en ekstern lydkilde fra ophængte højttalere i rummet, gruppe 3, patient-fokuseret musikmiljø fra et fokuseret lydsystem (audiopude). Et hundrede og to patienter havde givet deres samtykke til at deltage og de positive resultater af studiet findes nu publiceret i tidsskriftet European Journal of Cardiovascular Nursing. 
Artikel:
Music interventions in patients during coronary angiographic procedures: A randomized controlled study of the effect on patients’ anxiety and well-being. Birgit P. Weeks, Northwest Hospital & Medical Center, Seattle, Washington, USA, and Ulrica Nilsson, Department of Anaesthesia and Intensive Care and Centre for Health Care Sciences, Örebro University, Sweden. Published in European Journal of Cardiovascular Nursing (2010)
Musik til hjertepatienter i forbindelse med invasive procedurer
Afdelingssygeplejerske Bitten Gøtzsche, Kardiologisk Laboratorium, Aalborg Sygehus: I Kardiologisk Laboratorium i Aalborg (1) har vi siden 2002 anvendt musik til patienter i forbindelse med de invasive procedurer. Udgangspunktet for vores praksis er to studier fra 2001 og 2003, som havde fokus på effekten af musik til patienter i relation til KAG (koronararteriografi – undersøgelse af hjertets kranspulsårer) og PCI (percutan coronar intervention – ballonudvidelse og stentbehandling af forsnævrede kranspulsårer i hjertet).

Artikel:
Designed sound environment for heart patients before and after invasive procedures, Author and study leader: Bitten Gøtzsche, Ward Nurse, Cardiac Laboratory, Department of Cardiology, Aalborg University Hospital, Denmark. Published by Musica Humana, 2010

Andre artikler: Musik nedsætter stress hos hjertepatienter – Politiken 2008

7. Klinisk Fysiologisk
Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling udfører undersøgelser inden for specialet klinisk fysiologi (undersøgelse af kroppens funktioner) og nuklearmedicin (undersøgelser med ratioaktive sporstoffer). Undersøgelserne skal bestemme forskellige organers funktion ved sygdom, eller påvise sygelig aktivitet. De undersøgelser, der laves flest af, er på nyrer, hjerte og kar, lunger, hormonproducerende kirtler, knogler og lymfebaner. Der laves også undersøgelser, der kan påvise tumorer (svulster/knuder).
De fysiologiske undersøgelser omfatter bl.a. måling af blodtryk i arme eller ben eller måling af lungernes rumfang. Til de nuklearmedicinske undersøgelser bruges lægemidler, hvortil der er bundet en radioaktiv isotop, som kan ses med et særligt kamera (gammakamera).
Anvendelse af musik i forbindelse med undersøgelserne på Klinisk Fysiologisk afdeling er i dag en integreret del af behandlingen og omfatter både daglig applikation og forskning i musikkens virkning.
Se: Musik på Klinisk Fysiologisk Afdeling

Poster: The effect of music on heart rate and motion artifacts during gamma camera acquisition for myocardial perfusion scintigraphy. By: Pulawska T., Gerhardt M., Sondergaard, S. and Zerahn,B. Poster from Herlev University Hoapital, Denmark

8. Smertebehandling - Musik i smertebehandling
Oversygeplejerske Kirsten Lyndgaard og det øvrige personale på opvågningsafsnittet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Tage Hansensgade har gennem flere år eksperimenteret med musik til opvågningen, og afdelingens erfaringer viser, at brugen af smertestillende og beroligende medicin kan nedsættes med op til 50 procent, hvis en patient får lov til at vågne op efter en operation med blid musik i ørerne. Oftest anvendes den specielt komponerede musik ’MusiCure’ af Niels Eje og ifølge afsnittets egen undersøgelse er 98 % af patienterne på opvågningsstuen er tilfredse med de beroligende toner. 2/3 af patienterne gør brug af hospitalets tilbud med den specialkomponerede musik, mens 1/3 ønsker anden musik efter eget valg.
Se artikel: Sygeplejersken og patienterne, af Lisbeth Scharling, Jyllandsposten

Se også artikel om smertestudie med børn:
School-aged children’s experiences of postoperative music medicine on pain, distress, and anxiety. Authors: Stefan Nilsson RN, MSC, co-authors: Eva Kokinsky MD, PhD, Ulrica Nilsson Professor, RNA, PhD, and Karin Enskär RN, PhD, Department of Paediatric Anaesthesia and Intensive Care Unit, The Queen Silvia Children’s Hospital, Göteborg Sweden. Published in Paediatric Anaesthesia 2010

9. Psykiatriske patienter
Indenfor psykiatrien og i behandlingen af mange forskellige psykisk bestemte lidelser har supplerende behandling med musikmedicin og musikterapi vundet stærkt frem i de seneste år. Forskning og en række banebrydende bogudgivelser på området har banet vejen for at musik nu bliver taget alvorligt som et positivt motiverende, medicinreducerende og bivirkningsfrit middel i behandlingen. Senest har forfattere som Oliver Sacks (”Musicophelia”) og Daniel Levitin (”This is your brain on music”) bidraget med debatskabende bøger, som har sat fornyet fokus på musikkens virkning på vores psyke og hvordan vores hjerne opfatter og bearbejder musik. Også den danske bogudgivelse ”Sansernes Hospital” af Lars Heslet og Kim Dirkink-Holmfeldt har fokus på hjernens opfattelse af musik og mange andre aspekter af det miljø som omgiver patienter.
Indenfor forskningen i Danmark har musikterapeut Torben Egelund Sørensen (projektleder) og overlæge Jørgen Tybjerg (supervisor) i 2004 gennemført et pilotprojekt med angste psykiatriske patienter på Horsens sygehus. Projektets positive resultater har haft stor indflydelse på anerkendelsen og anvendelse af musik indenfor psykiatrien i Danmark og de øvrige nordiske lande, og i dag er musik-behandling et standardiseret tilbud på mange sygehuse og institutioner som behandler psykiatriske patienter.

”Behandling med MusiCure er en hel anden behandling end traditionel musikterapi, forklarer Torben Egelund Sørensen, der er musikterapeut i psykiatrien i Horsens, og projektansvarlig for pilotprojektet med MusiCure. Ved behandling med MusiCure er der ikke tale om at bruge musikken i stedet for musikterapi som psykoterapi. Med MusiCure er det alene musikken, der stimulerer hjernen til at sende signaler om fred og ingen fare til kroppen, forklarer han. - Når hjernen hører lyde, som den kender, slapper den af og sender beroligende hormoner ud i kroppen, der signalerer ro og velvære. Pulsen og blodtrykket falder. Hjernen udsender blandt andet hormonet melatonin, som er det stof, der indikerer søvn. Derfor har patienterne også lettere ved at falde i søvn” siger Torben Egelund.

Læs hele artiklen: ”Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure – et pilotprojekt”, Psykiatrisk Afdeling, Horsens Sygehus”

Artikel i ’Fag & Arbejde’ fagbladet for FOA: Tema: Musik som Medicin
Artikel i ’Midt i Psykiatrien’ : Musik som Medicin

10. Børn og musik
På Drottning Silvias Børnehospital i Göteborg har man gennem flere år arbejdet med anvendelse af musik til de indlagte børn. Forundersøgelser med musik gav så gode resultater, at man nu udvider studiet til at omfatte 80 børn. Der anvendes bl.a. MusiCure og til formålet er der indkøbt audiopuder og den nyudviklede Maysound Music Player. Projektleder Stefan Nilsson, smertesygeplejer, startede med at indføre testningen på den kirurgiske afdeling og flere af børnene fra for-projektet meldte tilbage, at det var dejligt at vågne op på puden, og da der overvejende er positive tilbagemeldinger, motiverede pilotprojektet til en videreudvikling af studiet.
Resultaterne fra projektet på Drottning Silvias Børnehospital er december 2009 blevet publiceret i fagtidsskriftet “Pediatric Anesthesia” og artiklen beskriver meget positive resultater med anvendelsen af musik postoperativt i relation til smerte, uro og angst hos børn i alderen 7-16 år, og studiet med børnene kunne påvise en signifikant nedsættelse af smertestillende medicin (morfin) hos den gruppe børn som lyttede til musikken.

Artikel:

School-aged children’s experiences of postoperative music medicine on pain, distress, and anxiety. Authors: Stefan Nilsson RN, MSC, co-authors: Eva Kokinsky MD, PhD, Ulrica Nilsson Professor, RNA, PhD, and Karin Enskär RN, PhD, Department of Paediatric Anaesthesia and Intensive Care Unit, The Queen Silvia Children’s Hospital, Göteborg, Sweden. Published in Paediatric Anaesthesia 2010

Læs mere om forskning med børn og musik:
Forskning: Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset (artikel på svensk)

Musik og børn med autisme
Et forskningsprojekt omhandlende en særlig gruppe børn med ’autisme spektrum forstyrrelse’ blev gennemført i Aalborg, Danmark i 2006. Projektleder var lærer og konsulent Susan Gulstad og formålet med studiet var at undersøge om lytning til MusiCure havde indflydelse på denne gruppes evne til at falde hurtigere til ro og i søvn.

Se artikel:
Musikintervention på børn med autismespektrum Forstyrrelser og søvnvanskeligheder, af Susan Gulstad, lærer og konsulent, Egebakken, en skole for børn med autisme, Nordjylland og Per Thorgaard, ledende overlæge, Anæstesisektor Nordjylland. Publiceret af Musica Humana og Autismebladet, 2007, nr. 2

Læs også Bachelorprojektet: En kvalitativ undersøgelse af Musik som redskab til medindlagte forældre i den pædiatriske sygepleje. Kan den pædiatriske sygeplejerske bruge musik fra MusiCure som et redskab til at øge medindlagte forældres følelse af tryghed under indlæggelsen på en børneafdeling? Hvordan kan teoretiske overvejelser øge den pædiatriske sygeplejerskes kompetencer i denne forbindelse?
Artikel: A qualitative examination of Music as a tool for parents hospitalized with their child in the paediatric nursing section. Profession School Metropol Herlev. Authors: Camilla Sulsbrück, Katrine Bach and Pernille Bille. 

Musik i institutioner for børn
Mange skoler og institutioner anvender i dag målrettet musik til en række formål, og i mange tilfælde specielt komponeret musik til primært beroligelse, afslapning og oplevelsskabende formål. Som eksempler kan nævnes skoleklasser hvor musikken anvendes som fælles afslapning/opladning for eleverne, specialskoler for børn med autisme, fritidsinstitutioner og Snoezelen sanserum udviklet specielt for børn og voksne som er fysisk og psykisk udviklingshæmmede.
Tilbagemeldinger fra lærere og pædagoger som har anvendt specielt komponeret musik viser, at musikken virker effektivt i relation til arbejdsklima og socialt miljø i skolernes dagligdag:

"Første gang, jeg brugte musikmedicinen MusiCure, var sidste år, da jeg havde skrivetimer med min 3. klasse. Jeg siger jer, de sad ganske roligt og kon­centrerede sig om skriften - helt afslappede. Det var måske misbrug af god medicin; men timerne var afslappende for alle. Eleverne faldt helt i ro med sig selv - vi havde alle en oase i dagen.”

"Jeg har behov for at give denne tilbagemelding af mine oplevelser og mine erfaringer med Musicure, hvor intet mindre end ord som sublimt, smukt, fantastisk skal bruges ... Jeg er folkeskolelærer, alenemor til fire børn mellem tolv og nitten år. Min erfaring med musikken strækker sig blot over et par uger! Jeg blev bekendt med MusiCure af en kollega, som ville afprøve Equator som arbejds­musik i vores noget urolige 3. klasse. Musikken har en fantastisk beroligende virkning på eleverne og os – det rene trylleri.

11. Musik i ældreplejen
I de nordiske lande er anvendelse af musik og i særdeleshed musikterapi blevet både anerkendt og vidt udbredt, ikke mindst takket være en banebrydende indsats fra en række visionære og målrettede behandlere og musikterapeuter, og andre som har arbejdet med musik som et redskab i ældreplejen. Anvendelse af musik og musikterapi overfor ældre på bl.a. plejehjem og institutioner, til demente og Alzheimers patienter, samt på hospice, er en stor succes og et område som hele tiden udvikler sig med nye positive tiltag.
I bogen “Musik i ældreplejen” skriver Synnøve Friis udførligt om musikstimulering, og på spørgsmålet om ”hvorfor musikstimulering”? skriver hun:

”At leve er ikke at hen–leve, men at op–leve. Musik kan være andet end underholdning. Musik påvirker mennesket til bevægelse både på det indre og ydre plan. Musik kan modvirke ensomhed og inaktivitet, skabe tillid, tryghed og selvrespekt, udvikle intellektuelle funktioner, viljesfunktioner og følelsesområder og således medvirke til et højere funktionsniveau, såvel fysisk som mentalt.”

Musik til Alzheimers og demenspatienter - og på hospice
Musikterapi og anvendelse af ’musikmedicin’ har længe haft en fremtrædende plads i forbindelse med behandling af patienter med Alzheimers og demens, samt indenfor den omfattende palliative pleje som finder sted på nordiske hospitaler og hospice.
I Norge har overlæge og neurologisk musikterapeut Audun Myskja gjort et imponerende pionerarbejde med anvendelse af musik i ældreplejen og for døende patienter på hospice. Hans metoder og innovative anvendelse af musik, lyd og rytmer overfor bl.a. demente, Parkinsons og Alzheimer patienter er i dag et forbillede for mange.
Se artikler af Audun Myskja på hjemmesiden for ’Senter for Livshjelp

I Danmark har førende forskere indenfor musikterapi udgivet mange artikler og bøger om emnet, bl.a. professorerne Hanne Mette Ochsner Ridder og Lars Ole Bonde – se deres profiler og fortegnelse over publikationer her:
Hanne Mette Ochsner Ridder - personprofil 
Lars Ole Bonde - personprofil 

MusiCure i ældreplejen
Indenfor den palliative pleje i Danmark har flere hospice udarbejdet helt fastlagte procedurer for anvendelsen af musik, og resultaterne med denne daglige applikation af musikken har givet meget positive resultater.
Se: Introduktion til musikmedicin i palliativ indsats – Skt. Lukas Hospice

Umiddelbart efter udgivelsen af det første MusiCure album (med titlen ’The Journey’) modtog vi denne tilbagemelding fra en ansat ved et ældrecenter i St. Louis, USA:

”Lige en kort hilsen for at fortælle jer, at cd’en MusiCure The Journey udretter mirakler. Jeg arbejder på en dagcenter med voksne med Alzheimers sygdom, Downs syndrom, mentale forstyrrelser, apopleksipatienter og andre funktionsnedsættelser. Jeg tog cd’en med på arbejde og spillede den for disse mennesker, og vi var alle målløse over deres reaktion. Vi havde spillet klassisk musik og andre genrer for dem førhen, men de virkede totalt upåvirkede af det, idet de fortsatte med at være larmende, forstyrrende og stridslystne over for hinanden (sådan som nogle af dem dagligt har det for vane at være). Lige fra starten af denne cd sad de alle ned, var helt stille og opmærksomme, og ikke én af dem gav en lyd i 70 minutter. Dette var utroligt, for det var normalt svært nok at få dem til at være stille og forholde sig i ro i 10 minutter. Jeg behøver vist ikke at fortælle, at de virkelig nød det, og resten af dagen var den mest fredelige dag, jeg har haft der.”

Musikken kan også indgå som en vigtig del af de livskvalitets-tiltag som finder sted på flere plejecentre, som f.eks. Plejecentret Sølund, hvor kultur-og aktivitetsafdelingen "Midtpunktet" har udviklet en Wellness aktivitet for ældre med fokus på kærlig omsorg, afspænding, nærvær og velvære.
Se videoen ”Wellness - som ældreaktivitet” om projektet på YouTube.

"Midtpunktet" - om Wellness initiativet:
”Alle har behov for omsorg - og for at blive berørt. Mange ældre på plejehjem er alene, og derfor kan deres fysiske kontakt med andre mennesker være meget begrænset. "Wellness" som ældreaktivitet er udviklet på baggrund af ønsket om at tilbyde ældre en anden form for fysisk kontakt end den, de oplever i den daglige fysiske pleje.
Målet er at skabe et fristed - et rum af ro og harmoni, hvor miljø og stemning understøtter oplevelser for alle sanser; Musicure som baggrundsmusik, levende lys og forskellige dufte. Vi ønsker at skabe en tryg atmosfære, hvor der er plads til at slippe hverdagens bekymringer og opnå en følelse af indre ro.”

På flere plejecentre tilbydes også MusiCure video, som er naturfilm der er optaget, redigeret og klippet præcist til musikken. Videoerne vises bl.a. på fladskærme i fællesrum i stedet for f.eks. konstante nyheder (TV2 News m.v.) og disse initiativer har vist sig at formidle mindre stress og en roligere og mere inspirerende atmosfære.

12. Musik til traumatiserede flygtninge - Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet har brugt musikterapi som behandlingsform siden starten af 90erne, og arbejder nu med musikprogrammet MusiCure, udviklet af komponist Niels Eje. Kombinationen af specialdesignet musik og terapeutiske forløb har vist sig effektiv og musikterapien er efterspurgt blandt kommunale sagsbehandlere og socialrådgivere.

”Normalt er det svært for traumatiserede flygtninge, at tale om deres problemer – det er ofte umuligt, at dele voldsomme oplevelser og ubehagelige symptomer gennem ord. Musikken er ordløs og forløser den voldsomme stress. Trygheden og tillid er forudsætningen for at familierne kan støtte hinanden i et terapeutisk forløb” siger kandidat i musikterapi fra Ålborg Universitet og chefkonsulent i Dansk Flygtningehjælp Marianne Badstue.

Søvnløshed, besvimelser, koncentrationsbesvær og fantomsmerter er en del af de symptomer mange flygtninge i Danmark må leve med. Det skader familiernes sociale situation og forhindrer en vellykket integration i Danmark.

Avisartikel: Musikterapi kan afhjælpe traumer hos flygtningefamilier


Forskningsartikel: Musik, søvn og traumatiserede flygtninge – et pilotstudie. Af Kira Vibe Jespersen cand.psych. og BA i musikterapi. Klinik for Traumatiserede Flygtninge, Region Midt.
Se også: Music for improvement of trauma-related sleep problems, Poster af Jespersen, K.V. og Vuust, P. (CFIN). Opsummering af artiklen 'The effect of relaxation music listening on sleep quality in traumatized refugees: A pilot study', Publiceret i Journal of Music Therapy 49(2), 205-229, 2012. 
Samt: Prezi presentation 'The effect of relaxing music listening on sleep quality in refugees' (Jespersen & Vuust)

13. Militæret
På baggrund af denne henvendelse fra en oversergent i hærens operative kommando fik de danske militærpsykologer interesse for musikkens potentiale i relation til restituering og forebyggelse i forbindelse med soldaters psykiske problemer bl.a. i de krise og krigszoner hvortil de bliver udsendt:

”Jeg har været ansat i forsvaret siden 1987, er pt. oversergent og arbejder i dag ved Hærens Operative Kommando. Efter min udstationering i 1994 i Bosnien hvor jeg var involveret i direkte kamphandlinger har jeg senere fået konstateret posttraumatisk stress. Dette gav sig udslag 6 år senere og med ret så voldsom styrke. Jeg blev pludselig grebet at voldsomme angstanfald og har efterfølgende haft lange sygdomsperioder. Jeg har modtaget hjælp fra psykolog og fået værktøjer der i dag gør tilværelsen tålelig igen.
En dag hvor jeg sad og ventede på at skulle ind til psykologen læse jeg et indlæg i et tidsskrift hvor jeg blev bekendt med MusiCure og jeg måtte afprøve om det nu også kunne give mig ro og igen frembringe følelsen af at kunne slappe af. Svaret er ja!, endog med utrolig stærk effekt, og så havde jeg brugt så mange penge på behandling og medicin, men hvor intet andet har haft en bedre indvirkning end denne form for musik.
Jeg er ikke den eneste der i dag har psykiske eftervirkninger fra indsættelse i kampområder, vi tæller flere tusinde soldater der gennem de senere år har været til stede, hvor det ikke er menneskeligt eller naturligt at befinde sig, når man kommer fra vores kultur. Derfor vil jeg håbe på at kunne udbrede mit kendskab, og vil gerne bistå med mine erfaringer i brugen af musikken og konceptet.”

Artikel i ’ARTISTEN’ om seniorsergent Klaus Skindhøj og diagnosen post traumatisk stress disorder (PTSD): Krigstraume helbredt med Musik

Ved efterfølgende møder med repræsentanter fra Institut for Militærpsykologi ved Forsvarsakademiet blev det fra militærets side besluttet, at afprøve musikken med specielt henblik på at teste dens positive præventive effekt. Uddrag fra pressemeddelelse udsendt af forsvaret i 2005:

”Musik skal hjælpe stressede soldater”
På Institut for Militærpsykologi ved Forsvarsakademiet har man, som et forsøg, sendt musik- og afslapningspuder ned til soldaterne i Irak og Kosovo. "Vi vil prøve at se, om det er et godt tilbud der kan hjælpe med til at stresse soldaterne af", siger Oberst Henrik Lundstein, der er chef for Fakultet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik på Forsvarsakademiet.

Læs også: Artikel i Kristeligt Dagblad: ”Musik kurerede Klaus’ traumer” af journalist Nanna Schelde

Artikel i Jyllandsposten (fpn): ”Soldaten og Stress” af Lisbeth Scharling

14. Musik i venteværelser
Musik kan også anvendes i hospitalsmiljøet, udenfor de egentlige behandlingssituationer – som f.eks. i venteværelser. Nedenstående citat er fra en artikel om et vellykket forsøg på Frederiksberg Hospital:

Musik beroliger patienter. Kortere ventetider og mere rolige patienter. Det er resultatet af musik i venteværelset på medicinsk ambulatorium på Frederiksberg Hospital. Patienterne kommer hurtigere til undersøgelse, og besøget hos lægerne og sygeplejerskerne foregår i en mere behagelig atmosfære.
Siden personalet i Kardiologisk-endokrinologisk ambulatorium på Frederiksberg Hospital er begyndt at spille musik i venteværelset, er ventetiden for de daglige ca. 50 daglige patienter gået ned med op til 30 minutter.

”Patienterne er ikke længere så frustrerede over ventetiden. De brokker sig ikke så meget mere til personalet, efter vi indførte musikken i venteværelset. Forestil dig hvor meget vi sparer i tid, fordi patienterne ikke længere er frustrerede og beklager sig over ventetiden! Der kan hurtigt gå to til tre minutter af hver konsultation med brok, berettiget eller ej, men det er tiden altså for kostbar til,” udtaler lægesekretær, souschef Vivian Sundstein, som fik ideen med musikken.

Læs også: Ventetid glider lettere ned med musik (kilde: DR Nyheder)

15. Erhverv og stress – musik og film
Ved CO-Industri’s årlige konference ’TEKSAM’ i 2005 blev koncepterne specielt designet musik og film præsenteret af komponist Niels Eje, og efterfølgende blev et eksempel på konceptet fremvist for alle deltagere i Odense Kongreshus.
I TEKSAM Nyhedsbrev nr. 3, 2005, skriver journalist Karen Kjærgaard i artiklen:

”10 minutters musikvideo på jobbet kurerer stress” bl.a. en daglig dosis meditationsmusik og smukke billeder af bølgende, blåt vand og isbjerge i midnatssolen.
Det reducerer stress, viser videnskabelige forsøg med en lydpude og naturbilleder, som komponisten Niels Eje har opfundet i samarbejde med en fotograf og to overlæger. På TekSam årsdag fortalte Niels Eje om ”MusiCure-konceptet” og gav på salens storskærm deltagerne en smagsprøve. Rolig musik og smukke billeder virker beroligende på mennesker. Derfor er det en god ide at ordinere en daglig dosis musikterapi til mennesker, der befinder sig i utrygge omgivelser, krise eller under pres".…”Grundelementerne er naturen, fantasi, lys, bevægelse, harmoni, ro, associationer og nærhed. Det taler til det dybe og uragtige i mennesket,” fortalte Niels Eje. ”Formålet har været at skabe en livline tilbage til noget mere livsbekræftende, så patienten kan komme bedre gennem hospitalsopholdet og komme sig hurtigere. Og musikken har en dokumenteret afstressende og livsbekræftende virkning,” slog Niels Eje fast.
”Det virker mod stress, fordi vi i det daglige bliver bombarderet med visuelle indtryk. Det skaber behov for og længsel efter ro og et fast holdepunkt" forklarede Niels Eje. TekSam-forsamlingens knap 400 deltagere prøvede ”kuren” med et beroligende lydtapet af vind, bølger, musik og video på storskærm i ti minutter i Odense Congress Centers store sal.”…
Kilde: TEKSAM Nyhedsbrev, 6. Årg. Nr. 3, december 2005

På virksomheden Danfoss, som er en af Danmarks største industrivirksomheder, er man bevidste om medarbejdertrivsel og det psykiske arbejdsmiljø. Afstresning, meditation og anvendelsen af musik er derfor et integreret tilbud til medarbejderne i dagligdagen på virksomheden: MusiCure bruges på kursus i Meditation som Stressforebyggelse.
På Danfoss har Kurt Kørner og May-Britt Tagmose siden 2005 undervist på kurset Meditation som Stressforebyggelse. På disse kurser bruger vi MusiCure CDérne. Medarbejderne har taget godt imod musikken, som de føler hjælper dem til at stresse af, komme i ro og få mange af tankerne om arbejdet på afstand.
Kilde: Danfoss’ interne blad ’Miljønyt’ (side 9)

MusiCure og koncentration
En henvendelse fra direktør Edit Moltke-Leth (Moltke-Leth Gruppen) sammenkæder på en spændende måde erfaringer fra MLG’s læsekurser med tilbagemeldinger fra professionelle undervisere i bl.a. skoler, som fortæller hvordan musik kan virke skærpende på koncentration og læsefærdigheder:

”Jeg vil fortælle jer om en meget spændende oplevelse med MusiCure, som jeg har haft i forbindelse med mit arbejde. Jeg arbejder som erhvervspsykolog med medarbejderudvikling, og et af mine områder er læsning og læseforskning. Mange normale voksne mennesker læser meget langsomt. Deres læsehastighed ligger på 180-250 ord i minuttet. Ved to dages træning kan de komme op på ca. 1000 ord i minuttet og med langt bedre forståelse. Her kommer I ind i billedet! Jeg har eksperimenteret med kombinationen: jeres musik og hurtiglæsning. Det er utroligt, hvad der sker. Deres læsehastighed stiger markant og samtidig føler de, at de er meget mere afslappet. En meget interessant udvikling! Det er klart, at det er højre hjernehalvdel, der bliver stimuleret og venstre halvdel kan så bruge sin styrke på at koncentrere sig om læsningen. Jeg synes, at dette er meget spændende, og bestemt værd at gå videre med.”

Edit Moltke-Leth, Direktør for Molkte-Leth Gruppen Moltke-Leth gruppen er en international management og erhvervspsykologisk konsulentvirksomhed.

16. APPLIKATIONER tilknyttet MusiCure
Siden Musica Humana projektets start i 1998 er der sket en løbende videreudvikling af den specielt designede musik, som er et resultat af dette tværfaglige projekt, og sidenhen er der skabt flere applikationer og koncepter med relation til projektet.

Der er tale om særligt udviklede applikationer som søger at opfylde aktuelle behov på sygehuse, institutioner, klinikker og arbejdspladser og øvrige steder hvor et sundt arbejdsmiljø og stressfaktorer kan spille en stor rolle for menneskers trivsel.
Skabelsen og den konkrete anvendelse af disse applikationer er nært knyttet til de specialister som har udarbejdet idégrundlaget og en stor del af indholdet indebærer også vejledning og rådgivning i den daglige anvendelse af applikationerne i sundhedssektoren og andre steder.

Applikationerne omfatter, udover musikken, den specielt udviklede pude med indbyggede højtalerkabinetter 'MusiCure Pillow', som udover at have været anvendt i forbindelse med forskning i musikkens effekt, også anvendes i den daglige behandling på mange sygehuse og institutioner.
Specielt producerede film der er redigeret og klippet meget omhyggeligt til musikken. Film og videoer som udelukkende indeholder naturstemninger, uden tale, er et aktiv, som kan anvendes indenfor mange områder, bl.a. indenfor ældreplejen og demensbehandling, samt i forbindelse med studier af stimuli til børn.

Her kan man læse nærmere om alle tre applikationer og på det praktiske plan få informationer om tilgængelighed for produkterne:

Specielt komponeret musik: MusiCure
MusiCure Pillow
MusiCure Videoer

Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere