Baggrund

Et kort overblik over baggrund og opnåede resultater for forskning med anvendelse af MusiCure som 'musik-medicin'. For yderligere detaljerede informationer, se "Publicerede artikler" og "Applikationer" under menuen FORSKNING på dette website.
Baggrund for MusiCure og forskning i musikkens virkning 
Mere end 16 års udvikling og studiet af resultater fra forskning med denne musik udgør fundamentet for skabelsen af MusiCure, og musikken anvendes i dag i en lang række forskellige typer af behandling og forskningsprojekter i mange lande.

Musica Humana projektet
Skabelsen af MusiCure udspringer af det tværfaglige projekt ’Musica Humana’, initieret i 1998 af professor, overlæge Lars Heslet fra Rigshospitalet og komponist Niels Eje. Projektet bygger på ideen om tværfaglig videndeling og samarbejde mellem kunst og medicinsk forskning, og dette idégrundlag adskiller MH-projektet fra andre forskningsprojekter på verdensplan. Egmont Fonden’s støttebevillinger (1998-2003) omfattende primært støtte til produktion af et specielt komponeret originalt musikprogram, med det specifikke formål at forbedre lydmiljøet på bl.a. intensiv og opvågningsafdelinger på en række sygehuse. Musica Humana gruppen bestod hovedsagelig af professionelle behandlere fra de danske og nordiske Universitetssygehuse, med overlæge Per Thorgaard, Aalborg sygehus, som formand.


Se oversigt over Internationalt publicerede forskningsartikler med MusiCure
Siden 2003 har uafhængige forskere og professionelle behandlere fra flere lande gennemført medicinske studier med MusiCure.Resultaterne af disse studier og kontrollerede forsøg findes i dag publiceret i flere internationale medicinske tidsskrifter, bl.a.: Heart & Lung – The journal of Acute and Critical Care, European journal of Cardiovascular Nursing, Intensive and Critical Care Nursing, Pediatric Anesthesia m.fl.

De publicerede forskningsresultater med anvendelse af MusiCure musikken viser:
  • Signifikant reduktion af Stress, angst og smerte
  • Nedsættelse af medicinforbrug (PN medicin, Morfin, sovemedicin m.m.)
  • Sænkning af cortisolniveau (stresshormon)
  • Stigning i oxytocinniveau (”fredshormon”)
  • Generelt - forøget følelse af ro, motivation og inspiration
Forskning i musikkens virkning er gennemført med kontrolgrupper og omfatter både kvantitative og kvalitative studier, subjektive spørgeskema- og interviewundersøgelser, samt rent fysiologiske målinger på patienterne.

Se abstracts og komplette tekster fra de Internationalt publicerede artikler her

I 2007 vandt komponist Niels Eje, sammen med executive producer Inge Mulvad Eje, den prestigefyldte 1st prize professional for skabelsen af MusiCure ved Blair Sadler healing arts competition i Nashville, TN, USA.


 
MusiCure dokumentar video


Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere