FORSKNING

Dokumentation af MusiCures virkning 

Mere end 20 års udvikling og studiet af resultater fra forskning med denne musik udgør fundamentet for skabelsen af MusiCure, og musikken anvendes i dag i en lang række forskellige typer af behandling og forskningsprojekter i mange lande.     
Siden 2003 har uafhængige forskere og professionelle behandlere fra flere lande gennemført medicinske studier med MusiCure.
Resultaterne af disse studier og kontrollerede forsøg findes i dag publiceret i flere internationale medicinske tidsskrifter, bl.a.: Heart & Lung – The journal of Acute and Critical Care, European journal of Cardiovascular Nursing, Intensive and Critical Care Nursing, Pediatric Anesthesia m.fl.


De publicerede forskningsresultater med anvendelse af MusiCure musikken viser:

• Signifikant reduktion af Stress, angst og smerte
• Nedsættelse af medicinforbrug (PN medicin, Morfin, sovemedicin m.m.)
• Sænkning af cortisolniveau (stresshormon)
• Stigning i oxytocinniveau (”fredshormon”)
• Generelt - forøget følelse af ro, motivation og inspiration 
 

 

REFERENCER

 Overblik over publicerede artikler PDF

• Applikationer PDF
Forskning i musikkens virkning er gennemført med kontrolgrupper og omfatter både kvantitative og kvalitative studier, subjektive spørgeskema- og interviewundersøgelser, samt rent fysiologiske målinger på patienterne.

 

NYESTE RAPPORT Feb. 2020

Behandling af delir med MusiCure puden – et forbedringsprojekt med musikintervention på Nordsjællands Hospital Hillerød.
Puderne blev afprøvet på 13 patienter i en periode over fire måneder. Resultaterne fra registreringsskemaerne viste, at flertallet af patienterne gik hurtigere ud af delir, når de modtog terapien med puderne:

7 % af patienterne havde ingen effekt af musikterapien. 

23 % af patienterne havde nogen effekt af musikken, men var fortsat delirøse. 

69 % af patienterne gik ud af delir efter 2-13 timers musik. 

Reference: Rapport fra Nordsjællands Hospital 2020 'Musik som komplimenterende behandlingsmetode til indlagte patienter med delir' PDF rapport udarbejdet af Camilla Engelstoft Hess Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur.

 

MusiCure og Oxytocin - Fysiologiske målinger

 

​​​​​​

 

 

 

 

Se kort video dokumentar om baggrund og forskning med MusiCure