FORSKNING OG DOKUMENTATION AF MUSICURES VIRKNING

Mere end 20 års udvikling og studiet af resultater fra forskning med denne musik udgør fundamentet for skabelsen af MusiCure, og musikken anvendes idag i en lang række forskellige typer af behandling og forskningsprojekter i mange lande.  
Siden 2003 har uafhængige forskere og professionelle behandlere fra flere lande gennemført medicinske studier med MusiCure.Resultaterne af disse studier og kontrollerede forsøg findes i dag publiceret i flere internationale medicinske tidsskrifter, bl.a.: Heart & Lung – The journal of Acute and Critical Care, European journal of Cardiovascular Nursing, Intensive and Critical Care Nursing, Pediatric Anesthesia m.fl.
Som eksempler på publiceret forskning kan nævnes studier med MusiCure til hjerteopererede patienter på Örebro Universitetshospital, Sverige, hvor også fysiologiske målinger viste signifikante udsving i hormonbalancen, med reduktion af stresshormon og øget produktion af oxytocin hos patienterne i ’musikgruppen’. Ligeledes fra Sverige har studier med børn i dagkirurgi vist stor reduktion af smertestillende morfin hos de børn som lyttede til musikken. Forskning i USA har endvidere påvist nedsat følelse af angst hos patienter som gennemgik hjertekardiogram undersøgelser og lyttede til musikken under proceduren.

  REFERENCER

  Forskning i musikkens virkning er gennemført med kontrolgrupper og omfatter både kvantitative og kvalitative studier, subjektive spørgeskema- og interviewundersøgelser, samt rent fysiologiske målinger på patienterne.

   Delirpatienter
  De publicerede forskningsresultater 
  med MusiCure viser
  • Signifikant reduktion af Stress, angst og smerte
  • Nedsættelse af medicinforbrug (PN medicin, Morfin, sovemedicin m.m.)
  • Sænkning af cortisolniveau (stresshormon)
  • Stigning i oxytocinniveau (”fredshormon”)
  • Generelt - forøget følelse af ro, motivation og inspiration