Niels Eje præsenterer MusiCure og hvordan lyde påvirker os.

Februar 2024
Præsentation af MusiCure på Skeiby Sygehus

Præsentation af MusiCure hos psykiatrien på Skejby sygehus. Vi oplevede En inspirerende eftermiddag i multi-salen på Skejby afdeling K psykiatri, med mange interesserede gæster, som oplevede præsentation af den evidensbaserede MusiCure musik, stimulerende film med natur og demonstration af MusiCure puden, som alle deltagere fik mulighed for at afprøve.
Forskning med MusiCure har fundet sted siden 1999 og resultaterne er i dag publiceret i mere end 35 artikler i Internationale medicinske tidsskrifter, og en gennemgang af studierne førte til en spændende dialog med både afdelingens patienter og personale. Tak til Anne Kildegaard Hansen for initiativet og inspirerende introduktion med hendes egne MusiCure oplevelser.

NYHED og opdatering

Videomanual og Instruktion til:
MusiCure Player og Musicure pillow

MusiCure Puden leveres nu med en helt ny type afspiller, som vi har udviklet, testet og gennemprøvet igennem det sidste år. Den nye afspiller er meget enkel at betjene og er tænkt til at gøre hverdagen lettere for sygeplejersker og terapeuter m.fl., som nu kun behøver at trykke på én knap, for at starte og stoppe en afspilning. Denne video viser en vejledning om betjeningen, samt oplysning om publicerede forskningsprojekter med MusiCure Puden.

Ny aftale med PHILIPS Healthcare Europa 


MusiCure in Healthcare ApS har I 2023 indgået en leveringsaftale som 3. parts leverandør (Sustainability agreement as 3rd part supplier) med PHILIPS Healthcare Europa. 
Aftalen indebærer, at vores specielle produkt 'MusiCure Pillow' har fået et produktnummer i Philips katalog og kan nu også bestilles direkte gennem Philips.
PHILIPS 12NC nummer: MusiCure Pillow  989806105804

Nyt publiceret studie fra Japan

Studiet handler om den fysiologiske og psykologiske effekt af den særlige 'Relaxation Chair' produceret af Proassist Ltd. i Japan, også lanceret af Wellness Nordic i Danmark og internationalt.  Forskningsprojektet og artiklen er udført og skrevet af Takahiro KAKEDA fra Kawasaki City Collage of Nursing. I artiklen beskrives hvordan MusiCure musikken er integreret i stolen og hvordan der bliver vist meget positive resultater, sammenlignet med en almindelig stol. Deltagerne i studiet var raske voksne mænd og sammenligningen med ophold i en almindelig stol kunne studiet påvise fald i stress, spændinger, angst, forvirring og ubehag signifikant. Artiklen er publiceret i 'International Journal of Affective Engineering' vol. 22 2023 og kan læses i full text version på dette link:

Effects of a Relaxation Chair for Stress Relief in Healthy Adults: A Randomized Study

Mennesket har siden urtiden brugt musik til behandlingsformål. Vores gæst er komponist og oboist Niels Eje i samtale med praktiserende læge Christian Vøhtz.

"Tak for initiativet og den spændende samtale med praktiserende læge Christian Vøhtz, om emnet ‘ Musik som medicin’. Tak også til magasinet ‘Månedsskrift for almen praksis’ for at bringe denne Podcast og artikel i magasinet. "

Niels Eje, komponist

Nyheder marts -april 2023

Bedre Lyd-miljø på hospitaler med specielle MusiCure naturfilm
Et behageligt og motiverende miljø på hospitaler og plejecentre er vigtigt, både for patienter i alle aldre, personale, og beboere, men også for de pårørende, som kommer på besøg.
Det gælder ikke mindst oplevelsen af lyd-miljøet, og det indhold, som vises på alle de TV skærme, opsat på afdelinger, institutioner og venterum. Her er det bestemt ikke en selvfølge, at der bare skal vises skræmmende og dårlige TV nyheder fra morgen til aften.
Flere afdelinger i Region SydDanmark, bl.a. OUH og OUH Svendborg, har siden 2016 testet og gennemført forskning med vores MusiCureStream film og musikprogrammer, og alle erfaringer viser signifikant positive ændringer for alle der oplever dette miljø, fremfor stressende non-stop nyheder på TV-skærmene.
Vores originalt udviklede materiale af naturfilm og musikprogrammer er skabt og videreudviklet gennem mere end 20 år, netop med et formål, at skabe et livsbekræftende og mere motiverende miljø. MusiCureStream kører stadig efter 6 års brug på de samme afdelinger, til stor glæde for de fleste…
Her kan I opleve en lille Forårstrailer "Det tidlige forårs trylleri , hvor naturen vågner efter vinteren og alt kommer til live igen - med både vores hjemlige dyr og fugle, men også eksotiske gæster. En 2-minutters rejse gennem forårsskoven, med Perleuglen, Mandarin-ænder i Mølleåen - og Furesøen   

Ny artikel i USA med omtale af
dansk studie på OUHs akut-afd.

med MusiCure Pillow


Et nyligt publiceret studie med akutpatienter på Odense Universitetshospital, under ledelse af PhD studrende sygeplejerske Lisa Antonsen, beskriver hvordan patienter, som venter på operation oplevede at ligge på MusiCure puden og lytte til Niels Ejes musik i ventetiden.
Omtale af studiet er nu bragt af den amerikanske organisation 'Green Valley Natural Solutions' under titlen: Natural Treatment Surprises ER Doctors. Artiklen formidler meget seriøs omtale af projektet, med beskrivelser af MusiCure musikken afspillet gennem MusiCure Pillow.
Reference: 
Links:
RCNi Nursing Standard magazine in UK  Nursing Standard
Green Valley Natural Solutions: Natural Treatment Surprises ER Doctors
Original article by Lisa Antonsen:  Nursing Open - Wiley

Ny publicering af studie med MusiCure puden 
af Lisa Antonsen (1), Karin Brochstedt Dieperink (2,3,4) og Christina Østervang (1,4)

1) Department of Emergency Medicine, Odense University Hospital, Denmark 
2) Department of Oncology, Odense University Hospital, Denmark 
3) Family Focused Healthcare Research Centre (FaCe), University of Southern Denmark
4) Department of Clinical Research, University of Southern Denmark, Denmark

Music in the acute preoperative nursing care.
A mixed-method pilot study" publiceret i Nursing Open.

I studiet blev der benyttet et specielt komponeret MusiCure program, afspillet gennem MusiCure puden for 30 patienter (kvantitativ del) og 15 patienter (kvalitativ del) som alle modtog musikinterventionen i akutafdelingen på Odense Universitetshospital forud for operation. Formålet var undersøge sammenhængen mellem musik og smerte, afspænding og velvære, og undersøge patienters oplevelse af at lytte til musik, mens de venter på akut kirurgi.
Deltagerne fik tilbudt MusiCure musikpuden i 30 min i det præoperative forløb. Før og efter interventionen rapporterede deltagerne deres smerte, afslapning og velvære ved hjælp af en visuel analog skala fra 0 til 10. Den kvalitative del var baseret på feltobservation efterfulgt af et semistruktureret interview.
De primære resultater i denne undersøgelse viste, at deltagerne oplevede både fysisk og psykisk velvære ved at lytte til musik, mens de ventede på en akut operation, og at der er en signifikant sammenhæng mellem en 30-minutters musikintervention og akutte præoperative patienters selvrapporterede smerte, afslapning og generelle velbefindende.
Helt overordnet kunne dette studie konstatere, at akutte præoperative patienter oplevede fysisk og psykisk velvære ved at føle sig afslappet og distraheret fra smerte og angst.


Lisa Antonsen med MusiCure Pillow MScN, PhD student hos Fælles Akutmodtagelse FAM, OUH

Præsentation i Stockholm World Trade Center Stockholm
Besøg af Tjekkisk Delegation Odense Kongres Center

NYHEDER SEPTEMBER 2022

Helbredende og stimulerende miljøer i sundhedsvæsenet
præsenteres på Den danske Ambassade i Stockholm
Ambassaden inviterer sammen med partnere i sundhedssektoren, til et heldagsseminar om 'Healing Environment in Healthcare' på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm den 20.september 2022 - kl.9:30 - 15:30
Vi glæder os til at præsentere vores evidensbaseret MusiCure musik og film som anvendes i behandling - hvor vi bl.a. præsenterer professor Ulrica Nilsson's banebrydende forskningsresultater indenfor musikkens virkning på patienter. Præsentationer af forskningen bag musikken, ved Niels Eje og Inge Mulvad Eje, stiftere og skabere af MusiCure musik og film.
Helbredende miljø i sundhedsvæsenet er blevet en integreret del af de behandlingsmuligheder, der anvendes på hospitaler, ældrepleje og i indenfor psykiatrien, intensiv behandling, opvågning, og mange andre områder.

NYHEDER  august 2022     

Opdatering af Internationalt publicerede artikler om anvendelse af MusiCure

Koloskopi Studie med MusiCure Pillow

Effect of music intervention in colonoscopy-naïve adults: a randomised controlled trial 
Forfattere: Lone Dragnes Brix and Anne Sofie Bomholt Pedersen.
Publiceret i British Journal of Nursing, maj 2022 
Der blev fundet et højt niveau af patienttilfredshed i musikgruppen og et fald i mænds blodtryk og puls før koloskopien, hvilket indikerer et reduceret stressniveau. Generel stor tilfredshed med musikken fra patienternes side, selvom  dette studie var ikke i stand til at vise en signifikant effekt på smerter og angst.

MusiCure og Søvnkvalitet

Effects of music during daytime rest in the intensive care unit 
Forfattere: Isabella P Hansen MScN, Leanne Langhorn MScN, PhD, Pia Dreyer MScN, PhD  Publiceret i Nursing in Critical Care 2017
I studiet konkluderes, at der var signifikant forskel i søvnkvaliteten hos ICU interventionsgruppen som lyttede til musik, sammenlignet med kontrolgruppen. At lytte til musik på hviledage forbedrer subjektiv søvn hos patienter på intensivafdelingen. Ydermere er der tegn på, at lytning til musik reducerer den subjektive oplevelse af støj hos nogle patienter.

Music intervention for sleep quality in critically ill and surgical patients: a meta-analysis 

Forfattere: Ellaha Kakar, Esmée Venema, Johannes Jeekel, Markus Klimek, Mathieu van der Jagt 
Publiceret i BMJ Open, maj 2021
I denne artikel viste den systematiske gennemgang og meta-analyse af randomiserede kontrollerede forsøg med anvendelse af musik, at registrerede musikinterventioner signifikant øger søvnkvaliteten hos kritisk syge.

Forfattere: Signe Lund Mathiesen(1), Qian Janice Wang (1), Lena Aadal (2,3), Morten Laulund Uldbæk(4), Peter Astrup(5) & Derek Victor Byrne(1)
Publiceret i MDPI Food, 2021
Resultaterne fra dette studie  viser, at forbedret akustik og musikafspilning under frokostmåltider kan forbedre måltidsstemningen, patientens velvære og social interaktion, hvilket potentielt understøtter patientens fødeindtagelse og ernæringstilstand. Resultaterne diskuteres i forhold til potentielle fremtidige implikationer for sundhedssektoren. 
Referencer i artiklen til MusiCure in Healthcare og AKUART A/S - referencer til forfattere:
1.Department of Food Science, Faculty of Technical Sciences, Aarhus University, 8200 Aarhus N, Denmark.
2.Hammel Neurorehabilitation and Research Center, 8450 Hammel, Denmark;
3. Department of Clinical Medicine, Faculty of Health, Aarhus University, 8000 Aarhus C, Denmark. 
4.LYdBEHAG, 8850 Bjerringbro, Denmark.
5. Test and Development Center for Welfaretech, 8800 Viborg, Denmark .

Nyheder maj 2022

Niels Eje præsenterer baggrund og forskning med MusiCure 

Ved Årsmødet i Snoezel Netværket den 29. april 2022 i Middelfart, med temaet "Musik og vibration som medicin", præsenterede Niels Eje baggrund og seneste forskning med MusiCure musik og film, og demonstrerede også MusiCure Puden, som har påvist meget positive resultater indenfor behandling af delirpatienter.

Maj 2022
Interview med Niels Eje om MusiCure i  det Canadiske Magasin 'Dementia Connections'

Tuning in to MusiCure
Det canadiske tidsskrift "Dementia Connections" har i deres maj-nummer offentliggjort en ny artikel om komponisten Niels Eje, som har skabt og udviklet de originale MusiCure kompositioner, på grundlag af 20 års uafhængig forskning fra flere lande. Musikken er skabt for at afstresse, motivere og inspirere mennesker, som er indlagt på hospitaler og plejecentre i ind og udland.Her er linket, hvor artiklen senere vil blive tilgængelig online, på side 29: Dementia_Connections_Magazie_Canada https://dementiaconnections.ca/

29.april 2022 Præsentation af Cocoon stolen ved Snoezel Konference i Middelfart

Komponisten Niels Eje holdt oplæg og præsenterede de sidste 20 års forskningsresultater og udviklingen af MusiCure programmerne. Niels præsenterede også et helt ny-produceret MusiCure program med en varighed på mere end en time, som deltagerne kunne opleve for første gang, integreret i Cocoon Care sansestolen, som netop nu lanceres af Wellness Nordic.

OUH Svendborg
Akustikdæmpende billeder med motiver fra MusiCure filmene 

De store akustikdæmpende billeder med motiver fra MusiCure filmene, blevet ophængt på hospitalets gange. i 2021. Det skaber en unik sammenhæng mellem musik, film og billeder og danner en enestående smuk og livsbekræftende helhed. De over 20 MusiCure Akustikbilleder er udført i samarbejde med AKUART A/S.

Nye resultater med MusiCure Puden til delirpatienter

Nordsjællands Hospital har offentliggjort deres meget positive resultater med MusiCure Pudens virkning på delirpatienter. Positive resultater som svarer til de tidligere offentliggjorte fra Hvidovre Hospital. Nu er hele projektet og Poster oversat til engelsk, idet der er stor International  interesse for de gode resultater. 

Reference: Rapport fra Nordsjællands Hospital 2020 'Musik som komplimenterende behandlingsmetode til indlagte patienter med delir' PDF rapport udarbejdet af Camilla Engelstoft Hess Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur.

I rapportens konklusion står der : Formålet med forbedringsprojektet var at teste effekten af MusiCure puderne som komplimenterende behandlingsmetode til patienter, som under hospitalsindlæggelse udviklede delir. Interventionsperioden viste, at patienterne som modtog musik, gik hurtigere ud af delir og havde brug for mindre sederende medicin. Der må derfor argumenteres for, at musikpuderne med fordel kan anvendes som førsteprioritet inden eventuel sederende medicin tages i brug for behandling af delir. Derudover resulterede anvendelsen af musikpuderne i, at det ikke var nødvendigt med brug af faste vagter, når patienterne lyttede til musikken. Afdelingens økonomiske udgifter forbundet med brug af faste vagter blev derfor markant reduceret i interventionsperioden.

USA

August 2021

MusiCure ind på amerikanske hospitaler 

Healthcare Denmark har offentliggjort nyheden om introduktion af MusiCure musik og film på de amerikanske hospitaler. I et samarbjde med vores amerikanske partner "Scandic Health", stiftet af sygeplejerske Anne Taylor, er det nu lykkedes, at implementere MusiCure på flere sygehuse i USA.

Mere end 20 års udvikling og evidens danner grundlaget for skabelsen af MusiCure musikken, og de specielt producerede film med natur. Både musikken og filmene kan nu hjælpe patienter i USA til at få et mere beroligende, inspirerende og motiverende ophold på hospitalet, bl.a. under opvågning efter operation og andre procedurer.

Se og læs nyheden om MusiCure i USA fra Healthcare Denmark her: INNOVATIVE DANISH SOUND SOLUTION - HEALTHCARE DENMARK

HEALTHCARE DENMARK er en offentlig/privat portal  som repræsenterer det internationale samfunds samlede indgang til dansk sundhedsekspertise og innovation. Blandt Healthcare Denmarks samarbejdspartnere er bl.a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Danske Regioner, samt Dansk Industri og erhverv.  OM HEALTHCARE DENMARK   H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for HEALTHCARE DENMARK  


Operationspatienter vågner op midt i skoven Referencer: Dorthe Hasfeldt-Hansen Klinisk Sygeplejeforsker, Ph.d & Postdoc. Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V OUH og Afdelingssygeplejerske Britt Darley.

Oktober 2021

MusiCure website er blevet opdateret og fra 1. december 2021 er det ikke længere muligt at bestille og købe CD'er på sitet. MusiCure Puden kan stadig bestilles af hospitaler og institutioner via bestillingsformularen under menuen MusiCure Pillow og betales med EAN nr.

Vi henviser i stedet til vores streamingtjenesten MusiCure Stream, hvor alt MusiCure materiale (musik og natur-film) er tilgængeligt for direkte streaming: https://www.musicurestream.dk  Se mere om oprettelse af abonnementer direkte på MusiCureStream siden! 

Juni 2021: Opvågning til natur - nu på museum Opvågning efter operation på Odense Universitetshospital, til MusiCure musik og film med natur, bliver nu en del af den kommende særudstilling på Øhavsmuseet i Faaborg ’Mærk dig selv’, som sætter fokus på vores relation til naturen.  Se omtale om udstillingen: Naturen giver operationspatienter ro

 Juni 2020 MusiCure månedens medlem i Welfare Tech.
Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi, og her kan man læse mere om: Månedens Medlem: MusiCure 

April 2020 Nye opdaterede resultater fra OUH Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V. med over 300 patienter, som viste at 98% af patienterne fandt det beroligende og afslappende at vågne op efter opreration, 94% af sygeplejerskerne gav udtryk for samme konklusion. Læs hele artiklen i Region Syddanmarks  Magasin "Sund i Syd" marts 2020  Tekst: Tine Gündvad Polat - Foto: Heidi Lundsgaard 

MusiCure Pillow og positive resultater med delir patienter

August 2019
TV indslag og artikel i TV2 Lorry
Et otte uger langt forsøg med MusiCure puder til delir patienter på Hvidovre Hospital er nu afsluttet med succes. Puderne, der potentielt kan nedbringe udgifterne til medicin, bliver nu en fast del af behandlingen.
Se indslag om projektet på TV2 Lorry
Juni 2019 MusiCure Puden testet på delirpatienter
MusiCure Pillow bliver nu testet på Hvidovre hospital med positive resultater. Musikken og puderne indgår i den daglige behandling af patienter med delir og allerede nu har hospitalet valgt at offentliggøre
de første positive resultater

Maj 2020 Artikel i SN - Sjællandske Nyheder:

"Puder med indbygget musik er et hit på hospitalet"
På baggrund af de gode resultater fra både Hvidovre og Nordsjællands Hospitaler bliver MusiCure Puderne nu også testet på delirpatienter på flere andre sygehuse, bl.a. Herlev og Rigshospitalet.


Niels Eje keynote speaker ved symposium for sygeplejersker i Rigshospitalets auditorium 1 

December 2019 Opvågning til musik og natur - Indslag bragt i DR TV-avisen
I efteråret 2019 har man på Odense Universitetshospital (OUH) testet MusiCure musik og film med natur på patienter som vågner op efter operation, med meget positive resultater.Under overskriften: Fald i søvn på operationsbordet - vågn op i skoven har hospitalet forsøgt at gøre opvågning efter operation mere afslappende med natur og musik – se indslag som blev bragt som indsalg i TV-Avisen og artikel på DR.dk, december 2019
Marts 2019
Ny artikel om MusiCure i marts-nummeret af 'Månedsskrift for praktiserende læger’ Marts 2019.
Læs artiklen her: 'Musik som medicin mod stress - original musik skabt til behandlingsformål’
September 2018 - Niels Eje som keynote speaker ved symposium for sygeplejersker
Rigshospitalets auditorium I - september 2018
Niels Eje var inviteret som keynote speaker ved Kardiologisk sygeplejesymposium på Rigshospitalet, med deltagelse af sygeplejersker fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. Her blev der præsenteret de nyeste forskningsresultater og publiceringer med MusiCure.


VTV_MusiCure_Pude_Favrskov_Kommune.pdf

MusiCure puden og dens virkning på demente borgere 2018 gennemført i Favrskov kommune, Region Midtjylland

August 2018
MusiCure Puden afprøvet på demente borgere.
En omfattende ny brugerundersøgelse af MusiCure puden og dens virkning på demente borgere blev i foråret 2018 gennemført i Favrskov kommune, Region Midtjylland. Formålet med undersøgelsen er at teste anvendelsen af MusiCure puden og musikken over længere tid og resultaterne af den samlede undersøgelse er nu offentliggjort i en 20 siders rapport, samt i en kortfattet brugervejledning.  

Inviteret af ildsjæl og redaktør af Sund-Forskning, Marianne Palm, deltog vi (Niels og inge Eje) i dag i magasinets fagmesse “Danish Health and Science Award" på DOCKEN i København, og modtog her en særlig pris som årets Brobyggere for skabelsen af MusiCure. Vi er meget stolte af begrundelsen for tildelingen, som siger "en pris til nogen der gør en forskel for syge mennesker og som samtidig er brobygger mellem forskellige discipliner til gavn for sundheden”. Stor tak fra os til Marianne og teamet bag Sund-Forskning! Se og læs artiklen i Magasinet 'Sund Forskning' den 8.dec. 2017.
Når musikken breder sig over sygesengen
Politiken den 20.oktober 2017
Stort interview med Niels Eje om skabelsen af MusiCure
September 2017
Patienter tager godt imod musik og naturfilm