Dokumentarfilm om MusiCure

Niels Eje og Mona Gerhardt, klinisk fysiologisk Afdeling Herlev Hosptal

FORSKNING OG DOKUMENTATION AF MUSICURES VIRKNING

Mere end 20 års udvikling og studiet af resultater fra forskning med denne musik udgør fundamentet for skabelsen af MusiCure, og musikken anvendes i dag i en lang række forskellige typer af behandling og forskningsprojekter i mange lande.  

Siden 2003 har uafhængige forskere og professionelle behandlere fra flere lande gennemført medicinske studier med MusiCure. Resultaterne af disse studier og kontrollerede forsøg findes i dag publiceret i flere internationale medicinske tidsskrifter, bl.a.: Heart & Lung – The journal of Acute and Critical Care, European journal of Cardiovascular Nursing, Intensive and Critical Care Nursing, Pediatric Anesthesia m.fl.

Som eksempler på publiceret forskning kan nævnes studier med MusiCure til hjerteopererede patienter på Örebro Universitetshospital, Sverige, hvor også fysiologiske målinger viste signifikante udsving i hormonbalancen, med reduktion af stresshormon og øget produktion af oxytocin hos patienterne i ’musikgruppen’. Ligeledes fra Sverige har studier med børn i dagkirurgi vist stor reduktion af smertestillende morfin hos de børn som lyttede til musikken. Forskning i USA har endvidere påvist nedsat følelse af angst hos patienter som gennemgik hjertekardiogram undersøgelser og lyttede til musikken under proceduren.

Forskning og publicerede studier indenfor specielle områder

Stressede Soldater 

Behandling af PTSD med MusiCure, gav baggrund for at Dansk Militær sendte Musicure Puder til soldater stationeret i Irak og Kosovo

MusiCure mod angst og stress
  Patienter i Akut behandling tilbydes MusiCure Puden i ventetiden før operation i Akutmodtagelse FAM, OUH
Af Lisa Antonsen - her med MusiCure Pillow

MScN, PhD student hos Fælles Akutmodtagelse FAM, OUH

Fremtidens Fødestue 
Region Midtjylland 2016
Study protocol for a randomised trial evaluating the effect of a “birth environment room” versus a standard labour room. Reference til MusiCure.
Link til  Science Direct 

PubMed link til forskningsartikel om 241 børn og MusiCure film
Artiklen er publiceret 2019 i American Society of PeriAnesthesia Nurses. 
MusiCure naturfilm til børn og forældre på OUH
Link til PubMed artikel_

Studie på Odense Universitetshospital med postoperative børn i hospitalets PACU, som umiddelbart efter operationen oplevede forskellige stimulanser: tegnefilm, oplæsning, musik og film med natur. Konklusionen på studiet viste tydeligt, at film med natur til MusiCure musikken, var den stimulans som havde mest positiv effekt på børnene, og deres forældre.

Selvom der kunne påvises andre positive virkninger af alle stimulanser, var oplevelsen af, at børnene selv kunne skabe deres egne eventyr og oplevelsesrejser til filmene og musikken, den virkning som skabte de mest beroligende og positive resultater. Artikel om studiet findes publiceret i 'Journal of PeriAnaesthesia Nursing' (2019) og resultaterne er også præsenteret ved internationale kongresser for pædiatrisk behandling.
Stigning i oxytocinniveau (”fredshormon”)
Generelt - forøget følelse af ro, motivation og inspiration
Signifikant reduktion af Stress, angst og smerte
Nedsættelse af medicinforbrug (PN medicin, Morfin, sovemedicin m.m.•
Sænkning af cortisolniveau (stresshormon)

Internationalt publicerede forskningsartikler med MusiCure

Review og andre artikler


 • Music as an aid for postoperative recovery in adults: a systematic review and meta-analysis – a review article, by Jenny Hole, Martin Hirsch, Elizabeth Ball and Catherine Meads. Published August 13. 2015 in The Lancet (with reference to 5 studies using MusiCure by Niels Eje). 
 • The Effects of Perioperative Music Interventions in Pediatric Surgery – by Marianne J. E. van der Heijden, Sadaf Oliai Araghi, Monique van Dijk, Johannes Jeekel and M. G. Myriam Hunink. Published August at PLOS ONE (2015) (with reference to the study: School-aged children’s experiences of postoperative music medicine on pain, distress, and anxiety, by Stefan Nilsson et al.)
 • Musik som komplimenterende behandlingsmetode til indlagte patienter med delir (LINK OVENFOR: DELIR RAPPORT) - Udarbejdet af: Camilla EngelstoA Hess, Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur. Nefrologisk- og Endokrinologisk Afdeling H0842 Nordsjællands Hospital, Hillerød. Publiceret marts 2020
 • Articles published in Nordic Journals and by Musica Humana Research, and Bachelor projects:
 • Treatment with MusiCure of psychiatric patients suffering from anxiety – a pilot study. Author and project coordinator: Torben Egelund Soerensen, Candidate in Music therapy, Psychiatric Department, Horsens Hospital, Denmark. Supervisor: Joergen Tybjerg, MD, Consultant Psychiatrist, Psychiatric Department, Horsens Hospital, Denmark. Published in Psykiatrien – Årsskrift 4 (2005)
 • Designed sound environment for heart patients before and after invasive procedures. Author and study leader: Bitten Gøtzsche, Ward Nurse, Cardiac Laboratory, Department of Cardiology, Aalborg University Hospital, Denmark. Published 2010 
 • Can music improve patients’ mental wellbeing perioperatively? By Marianne Jungersen, Surgical Nurse, Day surgery Department R, Ullevaal University Hospital, Norway Published in the Norwegian nurse sheet “Overview” 2006, and at Musica Humana Research 
 •  Music intervention among children with autism spectrum disorder and sleeping difficulties. By Susan Gulstad, Education Consultant, Egebakken – school for children with autism, Denmark Aalborg University Hospital. Published 2006 
 • Music for patients in intensive care and recovery wards at Odense University Hospital Music therapy during the recovery process after major surgical procedures. By Vibeke Hansen, Specialist nurse at VITA, Odense University Hospital and Anni Nørregaard, Clinical nurse teacher, ICU V, Odense University Hospital. Published by Musica Humana 2004 
 • Summary of project Ataraxia. By PhD student, music therapist, teacher Karin Schou. A project at Aalborg University Hospital, Aalborg, Denmark, describing the effect of music on pain, nausea, well being and anxiety in a post anaesthetic care unit. Number of patients: 200 - Published November 2003 by Musica Humana 
 • Music reduces anxiety and discomfort during dialysis treatment. By Hanne Agnholt, clinical nurse, and nurses Birthe Gross, Inger Bjerre Rosa, Fantahun Wassie Ketema, and Birgitte Schantz Laursen, senior researcher. Published in journal ‘Dialäsen’ (2011) 
 • Reduction of anxiety in heart patients using existential psychology & music medicine, Bachelor student project at the Danish Nursing school, by Morten Thomas Guldager. Published 2010 
 • Musikkens muligheder (music options) – a bachelor project about the use of music for children with cancer, by Rose Marie Majlund Kent, Department of Arts and Cultural Studies at Copenhagen University. Published 2013
 • Musikpuden (The music pillow) – en kvalitativ undersøgelse af depressive patienters oplevelse af velvære (a bachelor project about treatment with MusiCure music and MusiCure Pillow to patients suffering from depression). by Paula M. Ihlen, Amalie Vincensen, Zenia Hansen og Camilla E. Hess – University College Sjælland – Campus Næstved 2016 
 • Neurosurgicel Intensive Care patients and the effect of music therapy (Neurokirurgisk intensive patienters effekt af terapeutisk brug af musik). Et bachelorprojekt fra 2007 af Søren Ebdrup, (in Danish). 
 • Our Musical Brain. By Lars Heslet, Professor, Dr. Med. Head of Intensive Care Section 4131, Danish State Hospital, Published by Musica Humana November 2003 
 • Medicine and Music - The use of specially designed music in Intensive Care Section 4131, Copenhagen University Hospital, Denmark By Lars Heslet Professor, Dr. Med. Head of ICU 4131, Rigshospitalet, Published by Musica Humana June 2003